orthoptie - visuele training - lichttherapie

Oogonderzoeken

3D - Diepte zien

Omdat onze ogen enkele centimeters uit elkaar staan, krijgt elk oog een ander beeld van hetzelfde bekeken voorwerp in het oog geprojecteerd. In het oog wordt dit beeld doorgegeven aan de hersenen. Ontvangen de hersenen 2 gelijkwaardige beelden uit het rechter en linker oog, dan zetten de hersenen dit om tot een 3-dimensionaal beeld en zo ontstaat diepte zien. Op deze manier weet men of een voorwerp dichterbij of verder weg is en kunnen wij afstanden inschatten. Dit geeft belangrijke informatie over waar jij je als persoon in de ruimte bevindt, hoe jij je beweegt in deze ruimte en hoe comfortabel je om je heen kijkt.