Oogklachten​

Lees- / leerproblemen of dyslexie

Leesproblemen komen voor bij alle leeftijden en kunnen verschillende oorzaken hebben. Vaak gaat dit samen met wazig zien, concentratieverlies of hoofdpijn. Deze hoofdpijn ontstaat meestal in de loop van de dag na lang lezen of na langdurig beeldschermwerk. Een oorzaak kan een slechte controle over de oogspieren zijn, een zwakke samenwerking tussen beide ogen of het dragen van een niet goed corrigerende bril. 

Dyslexie is een ruim begrip en wordt vaak gebruikt om allerlei soorten leesproblemen aan te geven. Bij dyslexie reageert het linker gedeelte van de hersenen niet goed op de rechterhersenhelft. Dit zorgt voor moeite met leren, lezen en focussen tijdens het lezen. In het linker gedeelte zit het visuele centrum voor woorden. Deze linker hersenhelft is de talige hersenhelft. Het centrum voor visuele herkenning zit in de rechter hersenhelft. Dit is allemaal te trainen. Er is tenslotte niets stuk. Het werkt alleen niet meer samen, niet in balans met elkaar. Het gevolg van deze verstoorde samenwerking tussen beide hersenhelften kan problemen met oogbewegingen geven. Men kan moeite hebben met wat rechts is en wat links is. Dit wordt regelmatig door elkaar gehaald. Ook het vangen van een klein balletje kan heel moeilijk zijn. Er wordt dan vaak gezegd dat iemand erg onhandig is. Het kortetermijngeheugen kan ook beperkt zijn. Men kan niet veel opdrachten tegelijk aan. Ten onrechte wordt gezegd dat iemand erg vergeetachtig is. Het langetermijngeheugen daarentegen is juist zeer goed. Dyslexie patiënten kunnen erg veel moeite hebben om zich te concentreren. Letters zoals de b en d of g en h worden regelmatig verwisseld. Dyslexie is dus geen oogprobleem, maar oogproblemen hebben wel invloed op dyslexie. In het geval van dyslexie kunnen visuele trainingen ervoor zorgen dat er minder fouten worden gemaakt. Sensorische (zintuigelijke) trainingen zijn erg belangrijk! Naast sensorische training / reflextherapie en het oefenen van de fijne en grove motoriek, is natuurlijk gezonde voeding heel belangrijk!